Larvicidi

Biocidni proizvodi u formi granula za efikasno suzbijanje larvi komaraca.